Hur jobbar vi på Livara Omsorg?


Kvalité enligt oss på Livara

På Livara omsorg är vi måna om ditt välmående, och har därför starka värdegrunder för att optimera utförandet hos dig. Vi arbetar aktivt med utveckling och uppföljning av våra värdegrunder, och garanterar dig som kund en anmärkningsvärd hemtjänst av högsta kvalité.


Integritet

Det är viktigt att du som kund känner att din integritet respekteras. Vi tar hänsyn till dina viljor och behov, och respekterar dina gränser. All personal på Livara omsorg omfattas dessutom av strikt sekretess, så att du som kund kan känna dig trygg i ditt hem. Vi diskuterar eller sprider ingen information om dig utan ditt skriftliga samtycke.


Hög kontinuitet

På Livara omsorg är vi väl medvetna om hur viktigt det är med stabilitet och relationsskapande för att känna trygghet. Vi har därför utvecklat en arbetsmetod som går ut på att du som kund endast har ett fåtal personer som jobbar hos dig, och beroende på hur mycket hemtjänst du som kund får utfört, kan det variera mellan 1 till 4 personer. Detta skapar den nära relation som behövs i skapandet av trygghet och välmående i hemmet, samt stabilitet för vår personal på deras arbetsplats. Ett plus för allas trevnad helt enkelt.


Salutogent förhållningssätt

Vi arbetar utifrån ett så kallat salutogent förhållningssätt med dig som kund. Det innebär att vi arbetar med att stärka dina förmågor och din känsla av självständighet och välbefinnande i den dagliga livsföringen. Vi hjälper dig att stärka och behålla de styrkor och färdigheter du redan har, och stöttar dig vid behov så att du slipper bli fråntagen det du klarar av självständigt.


Självbestämmande

Du som kund är med och bestämmer hur planeringen och utförandet av hemtjänsten ska utföras. Du har alltid möjlighet att kontakta oss för att komma med synpunkter på hur du upplever utförandet och om du har eventuella förslag till förändring, vi följer även upp utförandet under årets gång för att säkerställa att den högsta möjliga kvalité bibehålls hos dig som kund.

Vi på Livara gör alltid vårt yttersta för att du som kund ska få det precis som du önskar. I de fall det inte är möjligt kompromissar vi fram den näst bästa lösningen för dig till dina främsta önskemål går att uppfylla. Du är i trygga händer helt enkelt.